Spony a klince pre sponkovačky a klincovačky Novus

Spony a klince pre sponkovačky a klincovačky Novus

Typ
A
C
D
E
G
H
R