Výškomery

Výškomery

Rozsah
Dĺžka
Dĺžka čeľustí
Delenie stupnice
0.01 mm
0.02 mm
Typ merania
Analógové
Digitálne