Zametacie stroje Cleancraft

Zametacie stroje Cleancraft

Plošný výkon
Širka pracovného záberu
Objem nádoby
Výrobca