Zametacie stroje Kärcher

Zametacie stroje Kärcher

Plošný výkon
Širka pracovného záberu
Objem nádoby
Výrobca