DeNas

Typ
Naberacie
Stranové
Uberacie hladiace
Uberacie ohnuté
Uberacie priame
Uberacie vnútorné
Vnútorné závitové
Zapichovacie