Dielenské merítka Kinex

Rozsah merania
Delenie stupnice
Typ