Momentové kľúče

Momentové kľúče

Veľkosť náhonu
1/4"
3/4"
1/2"
3/8"
Rozsah uťahovacieho momentu
0.01 - 0.15 Nm
0.02 - 0.3 Nm
0.05 - 0.6 Nm
0.2 - 1.2 Nm
0.4 - 2 Nm
0.4 - 3 Nm
1 - 5 Nm
2 - 10 Nm
2.5 - 25 Nm
3 - 15 Nm
4 - 10 Nm
5 - 25 Nm
5 - 50 Nm
6 - 30 Nm
10 - 50 Nm
10 - 100 Nm
12 - 60 Nm
20 - 100 Nm
20 - 200 Nm
40 - 200 Nm
60 - 300 Nm
60 - 320 Nm
80 - 400 Nm
80 - 420 Nm
100 - 500 Nm
110 - 550 Nm
150 - 750 Nm
200 - 1000 Nm