Očkové a vidlicové kľúče

Typ
Očko-vidlicové
Očkové
Vidlicové
Veľkosť
10 mm
11 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
32 mm
35 mm
5 mm
6 mm
63 mm
7 mm
8 mm
9 mm
12 mm
17 mm
23 mm
24 mm
30 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
5.5 mm
21 mm
27 mm