Posuvné meradlá Kinex

Rozsah merania
Dĺžka čeľustí
Delenie stupnice
Typ merania