Prevzdušnovače trávnika

Šírka pracovného záberu
Doporučená plocha
Typ motora
Pohon