Výškomery Kinex

Výškomery Kinex

Typ
Rozsah merania
Delenie stupnice
Typ merania